logo VietnamSmart

Phần mềm Chấm công

Quản lý dữ liệu nhân viên - tính lương hàng tháng
Truy xuất dữ liệu nhanh chóng

Phần mềm chấm công được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng và các máy chấm công bằng dấu vân tay. Quản lý dữ liệu thẻ, dữ liệu vân tay của nhân viên. Chúng ta có thể tải dữ liệu vân tay, dữ liệu thẻ về máy tính. Dữ liệu này hoàn toàn được tải lên máy chấm công trong trường hợp thay đổi máy hoặc cần chuyển dữ liệu đến các máy khác cùng loại đối với một công ty, nhà xưởng sử dùng nhiều máy chấm công.
Phần mềm Chấm công

Kết nối của phần mềm chấm công

Phần mềm Chấm công

Kết nối của phần mềm chấm công

Search

Quản lý truy xuất bảng công

Phần mềm quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng thời gian.

Chấm công theo ca ngày tùy chỉnh

Phần mềm chấm công tự động phân tích và tổng hợp công hành chính, công theo ca, giờ tăng ca, công ngày cuối tuần, công ngày nghỉ Lễ, đi làm trễ, đi về sớm, các loại vắng

Khai báo theo yêu cầu tùy chỉnh

Phầm mềm được thiết kế các tham số giúp chúng ta khai báo cách tính công tùy theo yêu cầu của từng công ty. Khai báo luật chấm công chung và lập thành các lịch trình

Sắp xếp lịch trình cho từng người

Các lịch trình và các ca làm việc được sắp xếp cho từng nhân viên theo từng ngày trong chu kỳ hàng tuần. Dữ liệu quản lý của phần mềm là dữ liệu MS Access 2000, SQL.

Tại sao bạn nên sử dụng
phần mềm chấm công của chúng tôi ?

Khai báo các thông tin chung của Công ty

Khai báo & tạo các Phòng ban trong đơn vị

Khai báo các chức danh của cán bộ nhân viên

Quản lý nhân viên, tạo mới cập nhật hồ sơ

Khai báo chỉnh sửa giờ chấm công tùy chỉnh

Khai báo các ngày nghỉ lễ theo công ty

Tải phần mềm phần chấm công miễn phí