logo VietnamSmart

#1 Nền tảng quản lý suất ăn cho đơn vị công ty - Xưởng nhà máy

Phần mềm quản lý suất ăn

Phần mềm suất ăn

Giải quyết vấn đề cho các doanh nghiệp

Hiện có nhiều nhà máy có suất ăn cho cán bộ nhân viên trong đơn vị. Việc quản lý suất ăn thủ công gây khó khăn trong cách quản lý. Khi Ban lãnh đạo cần thống kê lượng suất ăn trong một ngày sẽ mất nhiều thời gian cho người quản lý suất ăn và không chính xác.

Chính vì vậy ...

Từ nhu cầu trên chúng tôi đã tích hợp và phát triển hệ thống quản lý suất ăn cho các nhà máy, trường học và các văn phòng.

Hệ thống quản lý suất ăn bao gồm những gì ?

Nguyên lý hoạt động của hệ thống phần mềm

Đăng ký suất ăn từng ngày

Định kỳ hàng ngày, hàng tuần phòng ban đăng ký suất ăn cho từng ngày cho các cán bộ nhân viên mình quản lý trước một giờ quy định. Việc đăng ký có thể thực hiện trên phần mềm hoặc gửi thông báo cho bộ phận quản lý suất ăn.

Chuyển dữ liệu từ phòng ban

Phần mềm quản lý suất ăn sẽ chuyển dữ liệu từ đăng ký của các Bộ phận phòng ban. Qua đó mà bộ phận quản lý suất ăn có thể chuẩn bị suất ăn sát với thực tế đăng ký. Tránh gây lãng phí thức ăn cho phòng ban, công ty, doanh nghiệp của bạn.

Xác minh đăng ký suất ăn

Khi đi ăn các cán bộ, nhân viên khi đến nhà ăn cần phải quẹt thẻ/vân tay để xác nhận việc đăng ký suất ăn. Nếu xác nhận thành công sẽ phát ra tín hiệu tiếng chuông. Người quản lý suất ăn có thể biết được người đến ăn có thuộc công ty hay không.

Lưu trữ - truy xuất dữ liệu

Khi có nhu cầu các cán bộ phòng ban có thể trích xuất dữ liệu suất ăn theo từng ngày/tuần/tháng để báo cáo các cấp trên. Nhưng sẽ không có thẩm quyền chỉnh sửa được dữ liệu. Chỉ có các cấp lãnh đạo có thẩm quyền mới có thể xem và sửa.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống phần mềm

Mô hình hệ thống quản lý suất ăn sử dụng đầu đọc vân tay
Mô hình hệ thống quản lý suất ăn sử dụng đầu đọc vân tay
Sơ đồ hệ thống suất ăn dùng thẻ RFID
Sơ đồ hệ thống suất ăn dùng thẻ RFID